Privacybeleid

Aanmeldgegevens

Om u aan te melden als deelnemer of beheerder dient u de volgende gegevens in te vullen:

Uw naam (Uw voornaam of -letters en uw achternaam). Deze worden gebruikt voor administratieve doeleinden en om u te kunnen identificeren. Hiermee worden ook dubbele registraties voorkomen.

Uw wijknaam, straatnaam en huisnummer. Deze gegevens worden gebruikt om u aan de juiste wijk en dus aan de juiste WhatsApp-groep toe te kunnen voegen.

Uw mobiele telefoonnummer. Deze wordt gebruikt om u aan WhatsApp toe te voegen.

Uw emailadres. Deze wordt eenmalig gebruikt om u een aanmeldbevestiging te sturen. Ook kan uw emailadres gebruikt worden door de wijkbeheerder(s) om met u contact te komen indien -om wat voor reden dan ook- het toevoegen aan de WhatsApp-groep niet gelukt is.

Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Bij aanmelding worden u gegevens opgeslagen op de server van onze webhoster (Sebwite, Heereweg 60 te Lisse). Deze gegevens worden periodiek, handmatig en permanent verwijderd door de beheerder van de BuurtAlertLisse website.

Bij aanmelding via deze website worden uw aanmeldgegevens direct en automatisch per email verstuurd naar de beheerder van uw wijk. Aan de hand van deze gegevens zal de wijkbeheerder u toevoegen aan de WhatsApp-groep.

Mogelijk zal de wijkbeheerder uw aanmeldgegevens opslaan. Indien u wilt dat al uw persoonsgegevens -na te zijn toegevoegd aan de juiste WhatsApp-groep- geheel en permanent worden verwijderd, dan kunt u dit melden bij uw wijkbeheerder. U blijft dan wel toegevoegd aan de WhatsApp-groep, maar uw gegevens zijn dan niet langer bekend bij de wijkbeheerder(s) van uw wijk. U kunt met uw wijkbeheerder in contact komen door hem/haar een email te sturen. Deze emailadressen vind u hier.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt; niet voor commerciële doeleinden, maar ook niet aan bijv. de politie, tenzij wij daartoe worden gedwongen middels een gerechtelijk bevel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder of via info@buurtalertlisse.nl. U kunt deze verzoeken NIET via een WhatsApp-bericht indienen.

 

Autoriteit persoonsgegevens

U heeft het recht om over het gebruik van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit is een wettelijk recht. Als u dus klachten heeft over hoe deze website of uw wijkbeheerder met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u dat melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies

Deze website gebruikt geen “cookies” of andere vergelijkbare technieken.

 

Anoniem blijven in een WhatsApp-groep

Wilt u niet met naam, foto en nummer in een WhatsApp-groeps verschijnen: ga binnen uw WhatsApp-toepassing dan naar Instellingen, Account, Privacy en pas daar de opties voor uw online status en profielfoto aan. U kunt aangeven of iedereen, niemand of alleen uw contacten uw gegevens kunnen zien.

BuurtAlert Lisse