Politie & aangifte

In geval van een verdachte situatie of calamiteit dient u (volgens de SAAR-methode) eerst en altijd de politie te alarmeren. De wijkagenten in Lisse worden NIET automatisch via de WhatsApp-groepen gealarmeerd. De politie komt dus pas in beweging na een 112 of 0900-8844 melding.

Spoed

Alarmnummer
112 (gratis)

Teksttelefoon
voor doven en slechthorenden

0800-8112 (gratis)

Dier in nood
144

Geen spoed, wel politie

De politie in de buurt
0900-8844

Teksttelefoon
voor doven en slechthorenden

0900 -1844

Wijkagenten

Lisse heeft twee wijkagenten; Marco van Maris en Hotze Scheeringa. Een wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw, die een groot deel van zijn of haar werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent surveilleert en draait ook avond- en nachtdiensten.

De wijkagent onderhoudt onder andere contact met inwoners, gemeente en diverse andere instellingen zoals sportverenigingen, de woningbouwvereniging, horeca, jongerenwerkers en RIAGG. Zo overlegt de wijkagent bijvoorbeeld ook met instanties over eventuele problemen in de wijk en over oplossingen.

U kunt helpen

Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt met vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven kunnen zeer waardevol zijn.

Burgernet

Burgernet is een belangrijke bron voor situaties waarbij de WhatsApp-groepen geactiveerd kunnen worden. Ontvangt u een burgernet bericht die betrekking heeft op uw wijk? Informeer dan direct uw WhatsApp-groep!

Burgernet en BuurtAlert Lisse zijn niet gelieerd aan elkaar. Aanmelding voor één van beide betekend niet dat u toegevoegd wordt bij de ander of juist afgemeld wordt bij de ander. Meldt u aan voor burgernet via de website van Burgernet.

Amber Alert

Amber Alert is een landelijk waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen, waarbij via verschillende media (waaronder SMS) wordt gevraagd te helpen bij de opsporing van een vermist kind.

NL-Alert

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar, of een overstroming. NL-Alert werkt niet met SMS-berichten, maar gebruikt de zgn. cell broadcast van uw telefoonprovider.

Aangifte doen

Aangifte doen is ook onderdeel van preventie! Want mede op basis van de aangiftes beslist de politie hoe zij haar aandacht verdeelt over Lisse.

Daarnaast, zonder aangifte kan iemand soms niet veroordeeld worden door de rechter. En zonder aangifte kunt u vaak niet terecht bij uw verzekeringsmaatschappij.

Bij de politie komen per jaar zo’n 1,2 miljoen aangiftes binnen, die helaas niet allemaal onderzocht kunnen worden. De aangiftes worden wel goed doorgelezen op zoek naar aanknopingspunten waarna de politie overlegt met het Openbaar Ministerie welke zaken meteen worden opgepakt en welke (nog) niet.

Het maakt dus verschil of in de aangifte informatie zit waar de politie wat mee kan; een signalement van een dader of bijvoorbeeld inbraaksporen.

Politiebureau Lisse

Het politiebureau aan de Heerweg 306 in Lisse, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur. U kunt op het bureau terecht voor onder andere een aangifte of algemene inlichtingen. Als u aangifte wilt doen, kunt u het beste vooraf bellen naar 0900-8844 over wat de meest geschikte manier is om aangifte te doen.

 

Aangiftes met informatie

Aangiftes waarbij sprake is van concrete informatie over een dader worden altijd onderzocht. Maar omdat het aanbod soms groter is dan de beschikbare politiecapaciteit overlegt de politie met het Openbaar Ministerie welke eerst worden opgepakt en welke later.

De politie kijkt daarbij naar de ernst van het feit, de impact van het misdrijf op slachtoffers én de actuele urgentie. Inbraken en overvallen worden bijvoorbeeld direct opgepakt en dan blijft een diefstal even liggen.

En een stalkingzaak kan zo urgent zijn dat het, om verdere escalatie te voorkomen, nodig is om de zaak direct op te pakken.

Aangiftes zonder informatie

De politie leest alle aangiftes die binnenkomen goed door om te kijken of er iets in staat over een mogelijke dader. En om te kijken of het zin heeft om een sporenonderzoek te doen. Zijn er geen aanknopingspunten, dan stelt de politie helaas geen verder onderzoek in.

Maar doet u dan voor niets aangifte? Nee, absoluut niet!

Aangiftes zonder informatie zijn wél heel erg belangrijk voor de politie. Stel dat er in uw buurt ineens heel veel aangiftes binnenkomen, dan weet de politie daardoor waar ze extra moet surveilleren.

Wanneer een aangehouden inbreker bekent dat hij ook nog ergens anders – bijvoorbeeld bij u – heeft ingebroken terwijl u daar geen aangifte van heeft gedaan, dan gaat hij daarvoor gewoon vrijuit bij de rechter.

Doe dus altijd aangifte!

BuurtAlert Lisse