Uitleg

Wat is BuurtAlert Lisse?

BuurtAlert Lisse is een burgerinitiatief. Dit betekent dat deze is geïnitieerd en tot stand is gekomen door inwoners van Lisse, maar met medewerking van politie en de gemeente Lisse.

BuurtAlert Lisse maakt gebruik van de gratis verkrijgbare “WhatsApp Messenger” applicatie die op vrijwel elke smartphone geïnstalleerd kan worden. Hoewel er verschillende commerciële preventie-app’s verkrijgbaar zijn zoals WABP en VeiligeBuurt, hebben wij voor WhatsApp Messenger gekozen omdat veel mensen hier al bekend mee zijn.

Het streven is om een gemeente dekkend WhatsApp-netwerk tot stand te brengen zodat een serieuze of urgente melding niet beperkt blijft tot één of enkele straten, maar snel en doeltreffend gedeeld kan worden met aangrenzende WhatsApp-groepen en desnoods heel Lisse.

Om een dergelijk netwerk tot stand te brengen is Lisse opgedeeld in 28 wijken en buurten. Elke wijk of buurt waar BuurtAlert actief is, noemen we een “buurtgroep”. Elke buurtgroep heeft dus een eigen WhatsApp-groep waarin de deelnemers hun meldingen kunnen plaatsen. De samenwerkende buurtgroepen vormen gezamenlijk het BuurtAlert-netwerk.

Elke buurtgroep heeft minimaal twee beheerders. De beheerders delen de meldingen vanuit hun buurtgroep met elkaar in een overkoepelende “beheerdersgroep” zodat een melding -indien nodig- snel en doeltreffend kan worden opgeschaald naar omliggende wijken of zelfs heel Lisse.

Doordat de beheerders van de randgebieden ook in contact kunnen staan met aangrenzende gemeenten, kan een melding ook worden doorgegeven aan een WhatsApp-groep in bijvoorbeeld Lisserbroek of Sassenheim.

BuurtAlert is “slapend” totdat zich iets in uw buurt of een omliggende buurt voordoet. We streven ernaar dat de buurtgroepen zo stil mogelijk zijn en uitsluitend worden gebruikt voor urgente meldingen.

Het doen van een melding dient altijd volgens de SAAR methode te gebeuren. Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie.

Om de inzet van de BuurtAlert zo doeltreffend mogelijk te maken is er een aantal “spelregels” en afspraken opgesteld die hier worden toegelicht.

Het succes van BuurtAlert Lisse wordt uiteindelijk bepaald door alle deelnemers van alle buurtgroepen. Zij vormen tenslotte de ogen en oren van de buurt.

Doelstellingen

BuurtAlert Lisse heeft meerdere doelstellingen:

  • Signaleren van verdachte of bedreigende personen en situaties;
  • Voorkomen van inbraak, diefstal en andere criminele activiteiten;
  • Vergroten van pakkans na een incident of misdaad;
  • Alertheid verhogen in de wijk door samen een oogje in het zeil te houden;
  • Een veiligere woonomgeving voor heel Lisse;
  • Snel handelen bij medische noodsituaties;
  • Grotere sociale verbintenis tussen buurtbewoners.

Aanmelden als deelnemer

Iedereen vanaf 17 jaar die woonachtig is in Lisse, kan zich -uiteraard gratis- aanmelden bij BuurtAlert Lisse. Dit kan eenvoudig op de aanmeldpagina van deze website.

Om u voor een buurtgroep aan te melden hoeft u alleen uw naam en adres, emailadres en 06-nummer in te vullen en de wijk te selecteren waarin u woont. Na uw aanmelding zal één van de wijkbeheerders u toevoegen aan de Whatsapp-groep in uw buurt of wijk. U hoeft hiervoor zelf niets te doen behalve handmatig op uw telefoon te accepteren dat u aan de groep bent toegevoegd. Als u interesse heeft om (mede-)beheerder van uw wijk of buurt te worden, dan kunt u dit op de aanmeldpagina aanvinken.

Wijkbeheerders gezocht!

De wijkbeheerders zijn de schakels tussen de verschillende buurtgroepen. Zij zijn essentieel voor een goed functionerend BuurtAlert-netwerk.

Beheerders geven meldingen uit hun WhatsApp-groep door naar de beheerders van andere buurtgroepen zodat een melding -indien nodig- snel en doeltreffend kan worden opgeschaald naar omliggende wijken of zelfs heel Lisse. Dat is de kracht van het BuurtAlert-netwerk. 

Wij doen daarom een oproep aan iedereen die interesse heeft om beheerder van zijn/haar buurt of wijk te worden. Voor elke buurtgroep zijn minstens twee beheerders nodig, hoewel de voorkeur uitgaat naar drie (in verband met vakantie, ziekte, e.d.).

De taken van de wijkbeheerder staan hier omschreven. Deze taken nemen amper tijd in beslag, maar áls zich een incident voordoet, dan zijn de beheerders essentieel voor een goed verloop van de situatie en kan het even hectisch zijn.

Iedereen die geïnteresseerd is om beheerder van een  WhatsApp-groep  in zijn/haar buurt te worden, kan dit aangeven op de aanmeldpagina, of door een email te sturen naar: info@buurtalertlisse.nl

BuurtAlert Lisse op Facebook & Twitter

BuurtAlert Lisse heeft een drietal Facebook-pagina’s;

BuurtAlert Lisse  – Deze Facebook-pagina is onderdeel van BuurtAlert Lisse en wordt beheerd door het BuurtAlert team. Op deze pagina zullen wij berichten en artikelen plaatsen die betrekking hebben op veiligheid en (buurt)preventie in het algemeen, en specifiekere zaken of gebeurtenissen die betrekking hebben op Lisse.

BuurtAlert plein – Deze Facebook-pagina is openbare groep en bedoeld voor inwoners van Lisse om minder urgente berichten te delen. Lissers kunnen hier bijvoorbeeld een oproep doen voor kwijtgeraakte of gestolen spullen, vermiste dieren en gevonden spullen zoals sleutels, bankpasjes e.d. Ook kunnen zij melding maken van (mogelijk) verdachte zaken die zij in Lisse hebben waargenomen maar niet urgent genoeg waren om de politie of hun BuurtAlert WhatsApp-groep in te schakelen.

BuurtAlert Beheerdersgroep – De beheerdersgroep is een besloten groep en enkel toegankelijk voor de wijkbeheerders. Deze pagina is bedoeld voor de beheerders van alle afzonderlijke WhatsApp-groepen om elkaar vragen te stellen en elkaar op de hoogte te stellen van eventuele gebeurtenissen bij mogelijk van belang zijn.

Volg ons ook op Twitter voor actuele informatie uit de buurt.

 

BuurtAlert Lisse