Wijkindeling

De gemeente Lisse is in basis opgedeeld in 4 buurtclusters:

Blinkerd en Meerzicht (Blauwe wijken)
Centrum (Rode wijken)
Poelpolder (Groene wijken)
Buurtschappen en buitengebied (Gele wijken)

Elk cluster is onderverdeeld in meerdere wijken of buurten. Afhankelijk van de grootte van een wijk, kan deze zijn opgedeeld in bijvoorbeeld “Noord” en “Zuid”.

Op de kaart is te zien hoe de wijken en de BuurtAlert WhatsApp-groepen zijn opgedeeld. Klik op de wijk om de wijknaam weer te geven.

Het BuurtAlert logo geeft aan of er in de betreffende wijk een BuurtAlert WhatsApp-groep actief is. Klik op het logo om de naam van de wijkbeheerder(s) weer te geven.

Om u aan te melden bij de WhatsApp-groep van uw wijk, gaat u naar de Aanmeldpagina en selecteert u eerst het buurtcluster en vervolgens de wijk waarin u woont.

BuurtAlert Lisse